Posted in ESSAYS

Ang Pagkabuhay ng Ating Wika

SulaTalino

(ni Mikaela L. Paderna)

Ang wika ay isang simbolo ng pagkakaisa ng isang bansa. Ang ating bansa ay di lamang mayaman sa likas ngunit mayaman din ito sa wika. Ang Pilipinas ay binubuo ng isang kapuluan o arkipelago kung saan ay sa bawat pulo ay may sariling dialekto.

Ang tanong paano natin mabubuhay ang ating wika. Ang ating gobyerno ay ginagawa ang kanilang makakaya upang mabigyang halaga ito. Ang Kagawaran ng Edukasyon ay hinihikayat ang mga mag-aaral na gamitin ang wikang Filipino. Sa katunayan sila ay nagpatupad ng isang batas kung saan pinapatupad sa mga mag-aaral na gamitin ang kanilang sariling dialekto (mother tongue). Ito raw ay nakakatulong na maunawaan ng mga mag-aaral ang kanilang mga aralin. Ito ay nakakatulong sa pagpapayaman ng bokabularyo ng wikang Filipino.

Ating makikita sa iba’t ibang social media sites na maging dayuhan ay nagiging interesado sa ating wika. Sa pamamagitan ng pag-upload ng mga…

View original post 33 more words

Advertisements

Author:

Hi, I'm Ivannod. A teacher by weekdays, student and blogger by weekends, and a full-time avid reader, deep thinker, internet aficionado, choir member, sister and daughter. Until now I'm still torn between being an introvert and extrovert. I think it has something to do as a millennial. Well, who cares? No one's gonna count how many times you get confuse in your life anyway. Oh, by the way, did I mention that my real name is actually spelled backward?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s